Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương trình dự thảo Nghị định về trái phiếu; tháo gỡ khó khăn tín dụng bất động sản

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Ngân hàng Nhà nước rà soát, có biện pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản.
- Khẩn trương xây dựng, ban hành Quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng
- Khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về trái phiếu
- Tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản
- Hoàn thiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội
- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
- Khẩn trương trình đề án tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty
- Tập trung ngay vào công việc; thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP
- Chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2023
Theo: chinhphu.vn